گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

نرم افزار Password Manager Pro يک منبع امن برای ذخيره سازی و مديريت اطلاعات حساس به اشتراک گذاشته شده مانند رمز عبور، مستندات و مشخصات ديجيتال سازمان می باشد.

 


ذخيره ساز رمز عبور، مديريت و چرخه کار

 • محل ذخيره سازی متمرکز رمز عبور
 • مديريت رمز های عبور به صورت مشترک
 • گردش کار دسترسی به رمز عبور


به اشتراک گذاری رمز عبور، مديريت کاربران

 • مالکيت رمز عبور و به اشتراک گذاری
 • يکپارچه سازی با Active Directory / LDAP
 • کنترل دسترسی بر اساس نقش ها


ريست رمز عبور راه دور

 • ريست رمز عبور به صورت خودکار
 • اجبار در رعايت قوانين رمز عبور
 • پشتيبانی از دستگاه های متفاوت
 • مديريت رمز عبور نرم افزار – به – نرم افزار
 • مديريت حساب های سرويس ويندوز
 • اجرای اسکريپت های مورد نظر بعد از تغيير رمز عبور


مديريت جلسات با دسترسی، دسترسی راه دور و لاگين خودکار

 • ورود راه دور خودکار
 • ضبط جلسه کاری کاربر
 • ورود خودکار به وب سايت ها و سيستم ها


مميزی و گزارشات

 • گزارشات مميزی کامل
 • اخطار در زمان وقوع مشکلات
 • گزارش های PCI DSS


امنيت و آمادگی سازمانی

 • امنيت بالا و قابل اطمينان
 • احراز هويت 2 فاکتوری
 • دسترسی موبايل


دسترسی پذيری بالا و بازگشت در زمان حوادث

 • پشتيبان گيری زنده و لحظه ای
 • معماری مناسب برای دسترسی پذيری بالا
 • دسترسی آفلاين با امنيت بالا