گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

نرم افزار Desktop Central يک نرم افزار مديريت ايستگاه های کاری و تلفن های همراه برای کمک به مديريت سرورها، لپ تاپ ها، ايستگاه های کاری، تلفن های هوشند و تبليت ها از يک نقطه متمرکز می باشد.

با استفاده از اين ابزار می توانيد خدمات معمول مديريت ايستگاه های کاری مانند نصب افزونه ها، توزيع نرم افزار، مديريت دارايي های فناوری اطلاعات، مديريت مجوزهای نرم افزاری، نظارت بر آمار استفاده از نرم افزارها، مديريت کاربرد دستگاه های USB، کنترل ايستگاه های کاری راه دور و … را انجام داد. پشتيبانی از ويندوز و مک به صورت کامل انجام شده است.

با استفاده از اين نرم افزار می توانيد دستگاه های موبايل را نيز مديريت کنيد. مديريت هايي از قبيل نصب پروفايل و قوانين استفاده، پيکربندی WiFi، VPN، حساب های ايميل و …

 


مديريت افزونه ها

خودکارسازی نصب افزونه ها مربوط به هر سيستم عامل و ساير نرم افزارها.


نصب نرم افزار

ساده سازی توزيع نرم افزار برای نصب و حذف آن، با استفاده از بسته های از پيش تعريف شده.


مديريت دستگاه های موبايل

با استفاده از مديريت دستگاه های موبايل می توانيد پيکربندی، مديريت و امنيت موبايل ها را از يک جا انجام دهيد.


مديريت دارایی

مديريت دارايي های فناوری اطلاعات، ميزان استفاده از نرم افزارها، مديريت مجوزهای نرم افزاری، نرم افزارهای ممنوع و …


دسترسی راه دور

رفع مشکلات ايستگاه های کاری راه دور با استفاده از تعاملات چند کاربری، انتقال فايل، ذخيره سازی ويدئو و …


مديريت منبع تغذيه

با استفاده از طرح های از پيش تعيي« شده برای مديريت منبع تغذيه می توانيد در کاهش مصرف برق کليه امکانات را به کار بنديد.


مديريت دستگاه های USB

محدودسازی و کنترل استفاده از دستگاه های USB در شبکه برای کاربران و کامپيوترها.


پيکربندی

بيش از 25 تنظيمات از پيش تعريف شده برای مديريت منبع تغذيه، مديريت دستگاه های USB، قوانين امنيتی و …